Tuesday, April 22, 2014

Thiết kế nội thất văn phòng làm việc

Phương án cải tạo một căn hộ chung cư thành nơi làm việc cho một công ty chuyên về quảng cáo. Không gian chức năng các phòng độc lập nhưng vẫn liên hệ với nhau linh hoạt qua các không gian chung. Phòng sáng tạo ý tưởng đặt độc lập riêng một góc giúp nhân viên phát huy hết khả năng  trong công việc. Phòng thị trường mở kết hợp đan xen với hệ thống giao thông. Phòng giám đốc và phòng họp riêng biệt nhưng vẫn liên hệ gần nhât vào tuyến giao thông nội bộ. 

Phối cảnh tổng thể nộit thất