Friday, May 9, 2014

Thiết Kế Nhà Thờ Họ

Nhà thờ họ được thiết kế theo kiểu chữ đinh, phía trước là gian chính- không gian sinh hoạt chung, phần sau là hậu điện thờ. Tường xây bằng gạch, các cột, kèo và mái được đổ BTCT và sơn giả gỗ. Kiến trúc mô phỏng theo truyền thống, tuy nhiên một số chỗ được cách tân cho phù hợp với không gian hiện đại.
Phần nội thất các bệ thờ đều xây bằng gạch (tiết kiệm chi phí, lại chắc chắn), phủ mặt bằng đá granit, sau đó đóng hệ thống cánh tủ bằng gỗ sơn son thếp vàng phủ bên ngoài.
Mặt bằng tổng thể xây dựng
Hiện trạng nhà thờ cũ phía trước
Hiện trạng nhà thờ cũ phía trên
Hiện trạng nhìn từ đường vào
Thi công đổ mái BTCT
Nội thất trung tâm, cửa võng bằng gỗ trạm trổ, sơn son thếp vàng
Hệ chồng đấu (kiến trúc truyền thống) bằng BTCT giả gỗ


Sư thầy làm lễ cho nhà thờ mới

***********