Thursday, August 28, 2014

Mẫu nhà ở 9.3mx12mChi tiết kiến trúc mặt đứng chính, mặt bên.
Mẫu nhà dành cho khu đất rộng, có sân vườn bao quanh. Thiết kế kiến trúc theo kiểu Pháp hậu hiện đại, tường kẻ phào chỉ, con sơn gỗ, hệ cửa đi cửa sổ gỗ, sắt kết hợp, hệ lan can dùng lan can sắt, hoặc có thể thay bằng con tiện, mái lợp tôn giả ngói hoặc đổ mái bê tông rồi dán ngói.


Mặt bằng tầng 1.
Mặt bằng tầng 1.
Phòng khách: 4.9 x 5.4=  26.5m2
Phòng ăn: 4.9 x 3.6 = 17.6m2
Phòng bếp: 2.1 x 3.3 = 6.9m2
Phòng ngủ 1: 3.6 x 3.6 = 12.96m2
Khu WC: 1 x 3 = 3m2
Gara: 5.4 x 3.6 = 19.5m2

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 2.
Phòng sinh hoạt chung: 4.9 x 5.4=  26.5m2
Phòng ngủ 2: 4.9 x 3.6 = 17.6m2
Phòng ngủ 3: 3.6 x 3.6 = 12.96m2
Phòng ngủ 4: 5.4 x 3.6 = 19.44m2
Khu WC 1,2 :3 x 1.8 = 5.4m2
Gara: 5.4 x 3.6 = 19.5m2