Thursday, September 25, 2014

Mẫu nhà 19.5 x 3.9m

Thêm một mẫu thiết kế lệch tầng cho nhà lô phố, với nhiều không gian cao thấp đan xen linh hoạt đã tạo nhiều khoảng thông thoáng cũng như thêm nhiều góc nhìn nội thất đẹp cho công trình.