Friday, October 24, 2014

Nghiệm thu cốt thép trước khi đổ bê tông

Trước khi đổ bêtông cho công trình, ta phải tiến hành nghiệm thu cốt thép với các nội dung cụ thể như sau:


  • Xem xem các loại thép trong bản vẽ thiết kế và ngoài công trường có khớp với nhau không, nếu thấy khác lạ phải trao đổi với thiết kế và thi công về thay đổi này.
  • Công tác gia công cốt thép: cắt, uốn, làm sạch cốt thép.
  • Hình dáng, kích thước của cốt thép, số thanh, khoảng cách giữa các thanh so với thiết kế.
  • Sự thích hợp của các con kê tạo lớp bảo vệ cốt thép: Kích thước vật liệu chế tạo, mật độ (không được lớn hơn 1m một con kê ).
  • Độ ổn định của cốt thép trong khuôn: Ổn định của các thanh thép, giữa các lớp thép, và toàn bộ cốt thép trong khuôn.


 Các hồ sơ cần có khi nghiệm thu cốt thép:
  • Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi về cốt thép trong quá trình thi công và kèm theo biên bản về quyết đinh thay đổi.
  • Các kết quả kiểm tra mẫu thử về chất lượng thép, mối hàn và chất lượng gia công cốt thép.
  • Các biên bản thay đổi cốt thép trên công trường so với thiết kế.
  • Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật trong quá trình gia công và lắp dựng cốt thép.