Sunday, November 2, 2014

Cách kiến trúc sư Pháp thiết kế công trình ngày xưa

Công trình do kiến trúc sư Georges-Henri Pingusson (1894-1978) thiết kế. Trụ sở ngân hàng này được xây dựng vào năm 1926, tại Hải Phòng. Dưới đây là các phương án nghiên cứu do kiến trúc sư Pháp làm và hình ảnh xây dựng thực tế của công trình.

thietkenha3d.com
Phương án chính thức
thietkenha3d.com
Mô hình công trình

thietkenha3d.com
Chi tiết sảnh
thietkenha3d.com
Hoa sắt mỹ thuật biểu tượng cho công trình

thietkenha3d.com
Phương án thiết kế so sánh- nghiên cứu khối sảnh chính 1

thietkenha3d.com
Phương án thiết kế so sánh- nghiên cứu khối sảnh chính 2

thietkenha3d.com
Phương án kiến trúc nghiên cứu

thietkenha3d.com
Phương án kiến trúc nghiên cứu

thietkenha3d.com
Bản vẽ mặt cắt ngang

thietkenha3d.com
Bản vẽ nội thất vòm sảnh chính

thietkenha3d.com
Khởi công xây dựng

thietkenha3d.com
Ép cọc bê tông cho công trình

thietkenha3d.com
Giai đoạn xây phần thô

thietkenha3d.com
Giai đoạn xây phần thô

thietkenha3d.com
Giai đoạn xây phần thô

thietkenha3d.com
Bắt đầu bước vào khâu hoàn thiện

thietkenha3d.com
Kết cấu vòm sảnh chính

thietkenha3d.com
Năm 1959-1961 tòa nhà này dùng làm trường đào tạo trung cấp hàng hải. Ngày nay nơi đây là ngân hàng công thương Hải Phòng

(Biên soạn lại từ belleindochine)