Sunday, November 16, 2014

Lễ tân gia mừng nhà mới

Ý nghĩa:  
Theo tục lệ, sau lễ nhập trạch dọn về nhà mới yên ổn mọi bề, gia chủ phải làm lễ Tân gia, tức là tổ chức ăn mừng nhà mới. Lễ Tân gia thường được tổ chức rất long trọng. Sắm lễ: 
Trước tiên là dâng lễ: Hương, hoa, vàng, mã, trầu cau, rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo quân, Thổ thần và Gia tiên. Tiếp đó, mời bạn bè, họ hàng, người thân, xóm làng đến dự ăn mừng nhà mới. Những người được mời thường mang lễ vật đến và nói lời chúc phúc (chúc mừng) gia chủ.  


Văn khấn: 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 
Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…. tháng.......... năm ...........

Ngụ tại: ………………………………...........
Tín chủ con là ............................................
Thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên truởc án toạ Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Kính cẩn tâu rằng:
Ngài giữ ngôi nam thái
Trừ tai cứu hoạ, bảo vệ dân lành
Nay bản gia hoàn tất công trình
Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa
Nhân lễ khánh hạ, kính cẩn tâu trình:
Cầu xin gia đình, an ninh khang thái
Làm ăn tấn tới, tài lộc dồi dào
Cửa rộng nhà cao, trong êm ngoài ấm
Vợ chồng hoà thuận, con cháu sum vầy
Cúi nhờ ân đức cao dày
Đoái thương phù trì bảo hộ.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ bảo trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nha5sao