Wednesday, November 26, 2014

Tôn chống nóng là gì?

Tôn chống nóng là tôn thường hoặc tôn lạnh sau khi đã được phủ một lớp Polyurethane (PU) bên dưới tấm tôn 5 sóng để cách nhiệt. Tôn chống nóng phủ PU làm giảm điện năng tiêu thụ so với sử dụng tôn thông thường, khả năng cách âm ngăn tiếng mưa rơi và tiếng ồn từ bên ngoài tương đối tốt.
Quy cách tấm tôn chống nóng

Nhiều chủng loại đa dạng

Một bản phân tích so sánh mái tôn thường và tôn chống nóng