Sunday, December 7, 2014

Các lực tác động lên một ngôi nhà

Có nhiều loại lực tác động vào kết cấu ngôi nhà, ứng với mỗi loại lực tác động, ta gọi chúng là tải trọng. Các loại tải trọng gồm có:
Tải trọng tĩnh: tường & sàn. Tải trọng động: con người & đồ vật


Tải trọng tĩnh
Tải trọng tĩnh là lực đặt tĩnh tại trong suốt quá trình làm việc của kết cấu, nằm ở trên, hay bên trong (tức trọng lực của chính kết cấu), của kết cấu công trình.
Ví dụ:

  • Trọng lượng của các lớp hoàn thiện (trát, lát,...) cùng trọng lượng của bản thân kết cấu sàn bê tông cốt thép, là tĩnh tải tác dụng lên kết cấu sàn bê tông cốt thép.
  • Trọng lượng của bê tông cốt thép sàn cùng trọng lượng của hệ khuôn đúc sàn, là tĩnh tải tác dụng lên kết cấu khuôn đúc sàn.
 Tải trọng động  
Tải trọng động là lực gây ra do các vật thể bên ngoài kết cấu tác động vào kết cấu công trình trong khi chúng đang chuyển động có hướng vào kết cấu công trình. và gây ra gia tốc chuyển vị cho các phần tử của kết cấu. Thí dụ: trọng lực người di chuyển trên công trình kiến trúc sẽ là tải trọng động.
Tải trọng gió với ngôi nhà

Tải trọng gió   Tải trọng gió là lực đẩy ngang của gió, tác động vào công trình xây dựng. Tải trọng gió là một loại tải trọng động đặc biệt.

Tải trọng do động đất
Hiện tượng nứt gãy trong lòng vỏ quả đất làm cho bề mặt trái đất bị thay đổi. Sứt nứt gãy này làm nên một chấn động từ tâm vùng bị nứt đến bề mặt trái đất. 

(Source: Wikpedia)