Tuesday, December 2, 2014

CÁCH TÍNH BẬC CẦU THANG

Cầu thang một tuyến giao thông quan trọng trong ngôi nhà,  giúp kết nối các tầng với nhau. Nó chia một khoảng cách lớn thành nhiều khoảng nhỏ nhằm đưa người và vật lên những độ cao khác nhau.
thietkenha3d.com

Kích thước cầu thang tiêu chuẩn thông thường trong nhà ở hiện nay thường từ 0,9 – 1,2 mét
Độ dốc của cầu thang quyết định bởi tỷ lệ chiều cao và
chiều rộng của bậc thang, được tính bằng công thức 2h + b = 600 mm (trong đó h là chiều cao bậc thang; b là chiều rộng bậc thang). Trong các công trình kiến trúc, độ cao của bạc thang trong nhà thường từ 150 đến 180 mm, chiều rộng tương ứng từ 240 đến 300 mm.
thietkenha3d.com
Tiêu chuẩn cầu thang châu Âu
Số bậc rơi vào cung “SINH” là tốt nhất: tức là tổng số bậc bằng bội của 4 + 1
Ví dụ: 4 * 5 + 1 = 21 bậc, với quan niệm sẽ đem lại những điều tốt lành, sinh sôi nãy nở cho chủ nhà.
Cách tính bậc được tính theo số bước chân lên  xuống từ điểm đầu tới điểm cuối của cầu thang nhà bạn ( nền nhà tầng trên). Nếu cầu thang nhà bạn có chiếu nghỉ thì chiếu nghỉ cũng được tính là một bậc của cầu thang.

Cách tính bậc thang theo SINH-LÃO-BỆNH-TỬ 
Phương pháp tính bậc cầu thang này như sau:
  • Bậc đầu tiên là số [1] gọi là SINH
  • Bậc thứ nhì là số [2] gọi là LÃO
  • Bậc thứ ba là số [3] gọi là BỆNH
  • Bậc thứ tư là số [4] gọi là TỬ
Và cứ tiếp tục như thế bậc thứ năm là số [5-1] gọi là SINH, bậc thứ sáu là số [2] gọi là LÃO, bậc thứ bảy là số [3] gọi là BỆNH, bậc thứ tám là số [4] gọi là TỬ
Lưu ý: Sinh khí quá vượng hóa thành sát khí 
Nhà có năm tầng, tức là có bốn cầu thang. Chủ nhà bắt buộc kiến trúc sư bố trí tất cả 04 cầu thang phải vào chữ SINH = 21 bậc. Và trên đời này nào có cái gì SINH mà không TỬ. Tổng số bậc của bốn cầu là: 21 x4 = 84 bậc. Tính theo công thức trên ta có SINH = [4 x20 +1] = 81 bậc > cung TỬ = 84 bậc.