Friday, December 19, 2014

Mẫu cầu thang đẹp kiểu cổ điển

Một số mẫu cầu thang đẹp theo phong cách cổ điển châu Âu, có nhiều khả năng ứng dụng trong không gian nhà ở của người Việt. Phần tay vịn có thể dùng tay vịn gỗ hoặc bằng thép, phần đỡ tay vịn có thể làm bằng thép gỗ hoặc kết hợp giữa gạch & sắt.

Nha5sao