Wednesday, December 17, 2014

Sắc tím trong trang trí nội thất

Một số mẫu tham khảo phong cách trang trí mầu tím trong các không gian ở gia đình. Mầu tím có thể ứng dụng vào nhiều không gian khác nhau, không hạn định.

Mầu tím cho phòng khách:

thietkenha3d.comthietkenha3d.com

thietkenha3d.com


thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

Mầu tím cho phòng ngủ:

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

Mầu tím cho khu bếp:

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

Mầu tím cho phòng ăn:

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com
thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

Mầu tím cho phòng ngủ của con:

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

Mầu tím cho phòng tắm & Wc

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

thietkenha3d.com

Thietkenha3D