Thursday, July 2, 2015

Cấu tạo xí bệt - bồn cầu

Cấu tạo của bồn cầu :

Bồn cầu thường có cấu tạo hai khối rời gồm bồn ngồi và bể nước ở phía sau.


- Bể nước : chứa nước để dội nước làm sách bồn cầu.
- Bồn ngồi : để ngồi khi vệ sinh .

Bồn ngồi gồm có :
+ Đường vòng dẫn nước xung quanh đường viền bồn để dẫn nước xuống ống phun.
+ Ống phun : có tác dụng đẩy nước thật mạnh theo hướng qua ngõ quanh cong (con thỏ hay ống xi-phông) .
+ Bể bồn : chứa một lượng nước nhất định để làm nút bít khí "thơm" bốc lên từ hầm cầu . Ngoài ra lượng nước này cũng giữ cho bồn cầu sạch hơn khi "bom tấn" rơi xuống bồn cầu.
+ xi-phông (con thỏ) : hút nước & chất thải đưa xuống hầm cầu.
Nguyên lí làm việc của bồn cầu :
Khi giật nước từ bể nước, nước sẽ chảy vào "Bể bồn" theo lối các lỗ nhỏ dọc theo "Đường vòng dẫn nước" và "ống phun". Nước dâng lên và vượt qua khúc cong của "Con thỏ" nhưng hành động hút nước của Con thỏ chưa xảy ra.
Khi nước tràn vào "bể bồn" càng nhiều hơn, khối lượng và vận tốc nước chảy qua khúc cong tăng lên , nó sẽ tống không khí xuống nhanh giống cái ống bơm , đồng thời tạo ra một tấm màng nước ngăn cách bít kin ngang qua lỗ ống con thỏ. Tấm màng nước này cũng ngăn không cho không khí từ dưới lỗ trở lại. Điều này tạo ra một vùng chân không. Bắt đầu xảy ra hiện tượng hút nước ( hiện tượng xifông ) .

Khi nước bên trong bắt đầu tăng tốc, nó chiếm chỗ dần hết ống xifông , thay thế không khí .

Khi ống con thỏ bị choáng đầy nước, quá trình hút nước diễn ra hoàn toàn theo ống xifông xuống hầm cầu kéo theo chất thải.

Ngay khi mực nước trong bể bồn xuống mực thấp nhất , nó không còn bịt lỗ vào con thỏ thì không khí tràn vào quá trình hút nước kiểu xifông chấm dứt.

Nếu mực nước trong bể bồn không kịp phục hồi , thì sẽ một lượng nhỏ khí thơm bốc ngược từ hầm lên.

Tại sao lại xảy ra hiện tượng nghẹt bồn cầu?
Bỏ vật cứng, rác thải lớn, tóc tai , ... vào bồn cầu, làm tích tụ nhiều lâu dần làm nghẹt ở đường ống của con thỏ dẫn đến ngẹt bồn cầu.