Tuesday, January 6, 2015

Chỉ giới đường đỏ là gì? Chỉ giới xây dựng là gì?


Chỉ giới đường đỏ
Là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác. Trong đô thị, chỉ giới đường đỏ là toàn bộ lòng đường, bó vỉa và vỉa hè.
Chỉ giới Xây dựng
Là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên đất đó. Chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ, nếu công trình được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ (ranh giới lô đất); hoặc lùi vào so với đường đỏ nếu công trình phải xây lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (do yêu cầu của quy hoạch). Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.
Thông thưòng thì chỉ giới xây dựng thu hẹp hơn chỉ giới đường dỏ. Tuy vậy, có khi phần không gian như mép bancông, mái hắt,ô văng… được phép nhô ra khỏi chỉ giới đường đỏ, khi đó chỉ giới xây dựng phần trên của nhà nới hơn chỉ giới đường đỏ. 

Xem thêm:
  • Các bộ phận cấu tạo nên một ngôi nhà 
  • Ô văng là gì?

***********