Thursday, January 15, 2015

Mẫu phòng bếp nhỏ - hẹp


Một số hình ảnh tham khảo cho không gian bếp nhỏ - hẹp.
Chính các hình ảnh thực tế (chứ không phải các bản vẽ long lanh sắc mầu), sẽ giúp mọi người cảm nhận về không gian gần sát với thực tế nhất.
Điều này giúp cho tài chính đầu tư sửa nhà hay sửa khu bếp được Đúng - Đủ - và Đẹp

 


**********