Tuesday, March 10, 2015

Mẫu Bếp dưới Cầu Thang

Trong điều kiện hạn hẹp về diện tích ở, việc tiết kiệm từng khoảng không nhỏ hẹp và làm nó hữu dụng và đẹp là điêù hơi khó đối với người không thuộc phạm vi chuyên môn. Chúng tôi xin giơí thiệu đến bạn đọc một số mẫu không gian bếp và cầu thang có nhiều khả năng ứng dụng để tham khảo. 
 ́