Wednesday, April 15, 2015

Mẫu Giường Biến Hình Trong Không Gian Hẹp

Nha5sao.com sưu tầm một số mẫu giường có khả năng ứng dụng thực tế cao, có nhiều điểm tương thích để tận dụng không gian sinh hoạt, ở.... trong điều kiện hạn chế.

Giường đôi liên kết lên trần BTCT, dưới là chỗ làm việc + tiếp khách

Bàn làm việc kết hợp với giường ngủ đôi.

Giường đơn 1 tầng
Giường đơn 2 tầng

Bộ sofa tiếp khách + giường đôi
Giường đôi hạ xuống bằng hệ thống ray điều khiển.
Bộ sofa kết hợp giường đơn 2 tầng
Bộ sofa đã chuyển thành giường ngủ.
Quá trình biến hình từ sofa thành giường ngủ
Quá trình biến hình từ sofa thành giường ngủ
Bàn làm việc kết hợp giường ngủ
Sau khi biến hình.


Source: Internet