Monday, September 14, 2015

Nhà diện tích nhỏ ở Nhật Bản

Thông tin về căn hộ
Diện tích đất: 52,14 m2
Diện tích xây dựng: 29.07 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 55,24 m2
Cấu trúc: gỗ
Số tầng: 2

Kỹ sư kết cấu: Kentaro nagasaka
Thiết kế ánh sáng: Tatsuoki Nakajima
Nhà thầu: Hirano-kensetu

Địa điểm xây dựng: Suginami -Tokyo MẶT BẰNG VỊ TRÍ

MẶT BẰNG TẦNG 1MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT CẮT NGANG