Wednesday, September 30, 2015

Tiêu chuẩn NÉT & CHỮ trong bản vẽ kỹ thuật

Trong các bản vẽ kỹ thuật dù được thực hiện vẽ bằng tay hay vẽ trên máy vi tính thì đều phải tuân thủ theo những quy định thống nhất về nét vẽ và chữ viết trong bản vẽ kỹ thuật, theo tiêu chuẩn của quốc gia hay quốc tế. Việt nam có tiêu chuẩn TCVN về quy định trong việc thể hiện bản vẽ kỹ thuật, những tiêu chuẩn này được nhà nước ban hành trong bộ tiêu chuẩn “Hệ thống tài liệu thiết kế”, được update phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế ISO.

Tiêu chuẩn TCVN 8 – 1983 về nét vẽ trong bản vẽ kỹ thuật

- Các loại nét vẽ  được quy định theo TCVN 8 -1993 Chiều rộng nét vẽ được kí hiệu là b (mm) và được chọn theo dãy quy định sau: 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4 ….                                                                - Các nét trên cùng một bản vẽ sau khi tô đậm phải đạt được sự đồng đều về chiều rộng, độ đen và về cách vẽ (chiều dài nét gạch, khoảng cách giữa các gạch ..)                                                                                   - Khi hai hay nhiều nét vẽ trùng nhau thì vẽ theo thứ tự ưu tiên sau:
  • Nét liền đậm (Đường bao thấy, cạnh thấy)
  • Nét đứt (Đường bao khuất, cạnh khuất)
  • Nét chấm gạch mảnh (Giới hạn mặt phẳng cắt có hai nét đậm ở hai đầu)
  • Nét chấm gạch mảnh (Đường tâm, trục đối xứng)
  • Nét liền mảnh (Đường kích thước) 
CÔNG DỤNG CỦA NÉT VẼ

Tiêu chuẩn TCVN 6-85 về kiểu chữ kĩ thuật

- Khổ chữ và chữ số được gọi theo theo chiều cao (h) của chữ hoa.
- Chiều cao của chữ thường nói chung bằng 7/10h
- Chiều rộng của chữ thường nói chung bằng 5/10h 
KIỂU CHỮ ĐỨNG
KIỂU CHỮ NGHIÊNG
MỘT KIỂU THỂ HIỆN CHỮ NGHIÊNG