Thursday, October 8, 2015

Bố cục khu bếp kiểu chữ U có Đảo

thietkenha3d

Cách bố trí bếp hình chữ U có đảo là kiểu bố trí bếp mở rộng của bố cục bếp hình chữ U.  

Nếu bố cục bếp hình chữ U đủ lớn, thì ta có thể bố trí thêm diện tích gọi là Đảo (Island) để làm tăng khả năng sử dụng của khu bếp. Vị trí đảo có thể tùy nghi bố trí, hoặc là một bề mặt làm việc(bàn), hoặc đặt vị trí chậu rửa bát, hoặc đặt bếp nấu.
Vị trí đảo cũng giúp công việc làm bếp thuận lợi hơn, vì có thể làm cùng lúc 2 người, tăng không gian xếp đặt các vật dụng và đồng thời làm không gian bếp thêm sinh động.
Nếu 1 cạnh hình chữ U nối với không gian khác thì lại càng tăng độ phong phú trong việc xếp đặt không gian, cạnh này có thể biến hóa thành 1 quầy Bar hay chỗ ăn nhanh.

Một số hình ảnh ví dụ cho bố cục bếp hình chữ U có đảo:
thietkenha3d

thietkenha3d


thietkenha3d

thietkenha3d

thietkenha3d

thietkenha3d

thietkenha3d

thietkenha3d

thietkenha3d

thietkenha3d

thietkenha3d