Tuesday, October 6, 2015

Phần mềm PRIMAVERA

Phần mềm PRIMAVERA tên đầy đủ là Primavera Enterprise Project Management P6 -  là một ứng dụng Tin học của Công ty Primavera.
Khi lựa chọn giải pháp Primavera, cái mà bạn có không chỉ là một giải pháp quản lý danh mục đầu tư dự án hàng đầu. Bạn còn có được hàng loạt các dịch vụ và hỗ trợ để đảm bảo sự thành công trong vận hành. Oracle cũng như hệ thống rộng rãi các đại diện và đối tác của Primavera giúp bạn đạt đến thành công trong thực hiện dự án.Với  kinh  nghiệm  trong  suốt hàng thập kỷ qua, đội ngũ triển khai  dự  án  Primavera  của Oracle đã rút được nhiều bài học quan trọng về thực tế trong triển khai các hệ thống quản lý dự án. Khi chọn mua ứng dụng Primavera, bạn trực tiếp hưởng lợi từ những kinh nghiệm trên bởi vì đội ngũ này giúp bạn triển khai, sử dụng bước đầu, và tối đa hóa việc sử dụng giải pháp Primavera.

 Ứng dụng của phần mềm Quản Lý Dự Án  Primavera P6:


1. Quản lý, điều tiết Tiến Độ: có thể đẩy nhanh Tiến Độ, giãn tiến độ, tùy theo nhu cầu sử dụng.
Phần mềm có dự tóan được dự án có thể trễ hay sớm, dựa công tác đang thực hiện.
2. Quản lý, kiểm soát Ngân Sách: đa số những dự án ở VN, đều chỉ biết lời hay lỗ khi kết thúc dự án ngân sách – chi tiêu, nhưng không biết chi tiết từng mục cụ thể. Phần mềm có thể dự tóan được vượt hay thấp hơn trong lúc dự án đang thực hiện.
3. Quản lý, đảm bảo nguồn Tài Nguyên, Nhân Lực cho dự án: dựa trên các thông số nhập vào tiến độ, nguyên vật liệu, ngân sách dự kiến phần mềm dự tóan cho ta biết vào những tháng tới cần tuyển bao nhiêu nhân công, kỹ sư, mua nguyên vật liệu… nhờ đó giúp ta chủ đông việc mua vật liệu va tiết kiệm ngân sách thời giá và chủ động quản lý dự án. Đa số các dự án ở VN đều bị động trong công việc này.
4. Quản lý nguồn Tài Liệu, liên quan đến dự án Documents Control: việc quản lý dự án có rất nhiều tài liệu, cần có những chức năng lưu trữ file và hình ảnh công trình, thiết kế…
5. Chủ động Quản Lý nhờ vào các Dự Báo trước, Tính Tóan, Báo Cáo, Phân Tích, Kiểm Soát…
6. Đảm bảo và tối ưu tính Đồng Bộ giữa các Phòng, Ban: vì tất cả chung 1 master data, mọi công việc đều liên hệ chặt chẽ giữa các phòng ban, ngòai ra có vài chức năng hổ trợ như:Forum, Email…
7. Quản lý mọi lúc, mọi nơi: phần mềm có chức năng Webpage: có thể truy cập bằng web, chỉ cần máy tính có internet. Nhờ vậy các Giám Đốc, Trưởng Phòng khi đi công tác vẫn có thể try cập coi báo cáo trực tiếp, chính xác.
8. Quản lý dự án theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế: vì phần mềm có mặt trên 164 quốc gia, có thể đáp ứng mọi nhu cầu, tiêu chuẩn quản lý. Và trong lúc tìm hiểu, khám phá nhiều thông tin, nâng cao trình độ. Thực tế, cách đây 3-4 năm, đâu có 1 trường nào dạy về quản lý dự án, cho nên nghiệp vụ của 1 số chưa chuẩn.

 Phần mềm Quản Lý Dự Án P6 áp dụng cho các đối tượng sau:
* Tổng Giám Đốc, Ban Lãnh Đạo công ty… hay Chủ Đầu Tư dự án lớn
-  Cần có cái nhìn Tổng Quát về Dự Án
-  Cần có các Dự Báo, Phân Tích, Báo Cáo về Ngân Sách, Tiến Độ…
* Trưởng Ban QLDA, Giám Đốc QLDA  công ty… hay Nhà Tư Vấn, Nhà Thầu dự án lớn
- Cần có các Báo Cáo chi tiết cụ thể của từng Hạng Mục, Giai Đọan trong dự án…
* Ban QLDA, Kỹ Sư lập tiến độ , Nhà Tư Vấn, Nhà Thầu dự án lớn.
- Trực tiếp Quản Lý Dự Án, theo dõi cập nhật Tiến Độ, Ngân Sách…
- Cần có sự đồng bộ giữa các phòng, nhân viên.
* Giám Đốc Nguồn Lực, Nhân Sự, Tài Chính … hay Nhà Thầu dự án lớn.
-  Cần có các Báo Cáo, Dự Đóan, Phân Tích về Tài Nguyên, Nhân Lực, Tài Chính…
* Kỹ Sư Thi Công, các Trưởng nhóm thi công  công ty… hay Nhà Thầu dự án lớn.
-  Cần có Kế Họach Thi Công, Lịch Làm Việc, Hồ Sơ, Tài Liệu…


Theo xaydung360