Tuesday, October 6, 2015

Sửa lỗi font khi xuất từ CAD sang PDF

Khi xuất từ file CAD DWG sang PDF ta hay bị lỗi font chữ mà khi mở file pdf bằng Arobat, foxit thường báo thiếu font ArialMT, Times New RomanMT,...Dù bạn có kiếm font ArialMT gì đi nữa hoặc đổi font khác thì máy cũng báo thiếu font chữ đó kèm đuôi MT : fontMT. Nguyên nhân không phải là thiếu font mà lỗi trong quá trình xuất file CAD sang PDF. 
Cách khắc phục :