Tuesday, October 6, 2015

Sửa lỗi PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT trong Autocad


Có nhiều phần mềm Autocad ở Việt nam, khi bạn vẽ xong hết, in ra thì bị dòng chữ : PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT viền quanh bản vẽ như trên. Nguyên nhân là do phần mềm chúng ta cài đặt, vậy cách sửa chữa là gì?

Rất đơn giản, bạn làm như sau:
  • Bạn save as file đó dưới đuôi DXF
  • Lại dùng Autocad mở file DXF đó ra, rồi lưu lại thành file DWG (file này in sẽ không còn bị hiện tượng như trên nữa)