Thursday, November 5, 2015

Học tiếng Anh chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng


Đây là cuốn sách giáo trình " Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc" của Giáo sư Võ Như Cầu. Cuốn sách này được biên soạn cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và kỹ sư công tác trong ngành xây dựng và kiến trúc. Nó bao gồm 20 bài học được biên soạn bằng tiếng Anh, theo các chuyên đề khác nhau trong ngành xây dựng và kiến trúc.
thietkenha3d.com

Cơ sở ngữ pháp tiếng Anh khoa học cung cấp cho người đọc những kiến thức quan trọng nhằm giúp họ khả năng đọc hiểu được các sách khoa học bằng tiếng Anh và khả năng viết được các văn bản hoặc báo cáo khoa học bằng tiếng Anh.
Nhiều bài tập kèm đáp án tạo điều kiện thuận lợi cho những người tự học tiếng anh khoa học. Khoảng 7.000 thuật ngữ thông dụng được trình bày ở cuối sách, phản ánh những thành tựu mới nhất trong Xây dựng và Kiến trúc.

Mục lục:
Unit 1: The structural Elements of a Building
Unit 2: The Wonders of the world
Unit 3: Architectural Composition
Unit 4: Man’s Earliest Dwellings
Unit 5: Beams
Unit 6: Columns and other compression members
Unit 7: Footings
Unit 8: Settlement of Foundations
Unit 9: Frames
Unit 10: Arches
Unit 11: Roofs
Unit 12: Shell Structures
Unit 13: Slabs and Floors
Unit 14: Cement
Unit 15: Aggregates
Unit 16: Reinforcing Steels
Unit 17: Placing Concrete
Unit 18: Precast Units
Unit 19: The Driving of Piles
Unit 20: Drilling

 Link download: http://www.mediafire.com/…/6._Tieng_anh_Trong_xay_dung_va_K…

Nguồn: St internet