Monday, November 30, 2015

Thiết kế tận dụng tường cũ làm mảng trang trí

Đây là một ngôi nhà được thiết kế và cải tạo lại ở Braxin, khuôn hình lô đất cùng hình thát kiến trúc rất giống với kiến trúc Việt Nam, tuy nhiên chỉ có 2 tầng.  Diện tích cải tạo là 50m2. Điểm nhấn là họ đã tận dụng nguyên xi một mảng tường cũ làm mảng trang trí cho phòng khách + phòng bếp.
© Maíra Acayaba
MẶT ĐỨNG CHÍNH SAU KHI CẢI TẠO
CA House,Floor Plan
MẶT BẰNG TẦNG 1CA House,Floor Plan
MẶT BẰNG TẦNG 2

CA House,Floor Plan
MẶT BẰNG TẦNG MÁI - THƯ GIÃN GIẢI TRÍ

CA House,Elevation
MẶT ĐỨNG CHÍNH

CA House,Section
MẶT CẮT NGANG


CA House,© Maíra Acayaba
PHÒNG KHÁCH

CA House,© Maíra Acayaba
GÓC NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH
CA House,© Maíra Acayaba
TRONG PHÒNG NGỦ TẦNG 1

CA House,© Maíra Acayaba
KHOẢNG KHÔNG THÔNG THOÁNG TẦNG 1

CA House,© Maíra Acayaba
HƯỚNG NHÌN LÊN CẦU THANG

CA House,© Maíra Acayaba
HƯỚNG NHÌN VÀO KHU BẾP

CA House,© Maíra Acayaba
MỘT GÓC NỘI THẤT
CA House,© Maíra Acayaba
GÓC NHÌN KHÔNG GIAN LIÊN KẾT GIỮA PHÒNG KHÁCH VÀ BẾP
CA House,© Maíra Acayaba
CHỖ BỐ TRÍ MÁY GIẶT GẦN KHU BẾP
CA House,© Maíra Acayaba
CẦU THANG TRÒN LÊN SÂN THƯỢNG
CA House,© Maíra Acayaba
CHỖ NẰM TRÊN SÂN THƯỢNG
Theo Archdaily