Thursday, December 31, 2015

Thiết kế biển quảng cáo

Hạng mục thiết kế biển quảng cáo tại Hà Nội, theo yêu cầu kết hợp nhãn biển của hai công ty. Cấu tạo kỹ thuật phù hợp với địa hình hiện trạng đang có, đảm bảo công năng xe chuyên dụng, xe tải hạng nặng có thể ra vào dễ dàng, màu sắc mỹ thuật đảm bảo hài hòa với cảnh quan xung quanh.
Hiện trạng vị trí hướng nhìn chính diện
Hiện trạng hướng nhìn bên trái
Hiện trạng hướng nhìn bên phải
Thiết kế được phê duyệt, chờ thi công
---------------------------